0

ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА ПРЕТСТАВЕН ПРЕД СТОПАН. И ЈАВНОСТА

Предлог законот за енергетика претставен пред стопанствениците и јавноста Заменик-претседателот на Владата задолжен за економски прашања, Кочо Анѓушев, министерот за економија, Крешник Бектеши, и директорот на Секретаријатот на Енергетската заедница, Јанез Копач,Read More...
By : admin16 | Jul 2, 2018
0

13-ТА ТЕХНИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ЦЕВКОВОДИ – БЕРЛИН ГЕРМАНИЈА

13-тата Техничка конференција (13th Pipeline Technology Conference), наменета за високопритисни цевководи се одржа од 12 до 14 Март во Берлин – Германија. На саемот земаа учество повеќе од 70 фирми, кои штоRead More...
By : admin16 | Jul 2, 2018
0

ПОСЕТА НА ВЕНТИЛСКА СТАНИЦА ПРДЕЈЦИ

Наташа Кочовска – раководител на одд. за контрола на системот за пренос на нафта и Драган Анов – машински техничар – технолог ја посетија вентилската станица во с.Прдејци, вкрстосувањето на нафтоводот соRead More...
By : admin16 | Jul 2, 2018
0

ПОСЕТА НА ВЕНТИЛСКА СТАНИЦА ДЕМИР КАПИЈА

Техничкото одделение на НАФТОВОД дооел Скопје ја помина трасата на нафтоводот од Неготино до Демир Капија во должина од 30-тина км и ја посети вентилската станица Демир Капија Заштита од одрони ЗаштитаRead More...
By : admin16 | Jul 2, 2018
0

ОД КОМИСИЈАТА ЗА ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ НА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈАВНА РАСПРАВА ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Седницата ја отвори и на неа претседаваше Горан Милевски, претседател на Комисијата за економски систем На седницата беа поканети претставници, пратениците во Собранието на Република Македонија, господинот Јанез Копач директор на СекретаријатотRead More...
By : admin16 | Jul 2, 2018
0

ВТОРА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЖЕНИТЕ ВО ЕНЕРГЕТИКАТА – WIN 2018

М-р Наташа Кочовска присуствуваше на Втората меѓународна конференција Women in Energy 2018 која што се одржа на 4 и 5 Јуни во Хотел Мериот Скопје. На Конференцијата се говореше за создавање условиRead More...
By : admin16 | Jul 2, 2018
0

ПОСЕТА НА СТРУЧНИОТ ТИМ НА ДЕЛНИЦА НА НАФТОВОДОТ СОЛУН-СКОПЈЕ

Стручниот тим на Нафтовод дооел Скопје на ден 12-12-2017 година, изврши посета на дел од-нафтоводот Солун-Скопје. Посетата е дел од редовните активности на терен на стручниот тим од Нафтовод дооел Скопје.  
By : admin16 | Jul 2, 2018

БЕРЗАНСКА ЦЕНА НА НАФТАТА

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ВО МАКЕДОНИЈА

ПОТРЕБНА ВИ Е ИНФОРМАЦИЈА ?

 

Верификација