All posts by admin16

02Јул/18

ОД КОМИСИЈАТА ЗА ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ НА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈАВНА РАСПРАВА ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Седницата ја отвори и на неа претседаваше Горан Милевски, претседател на Комисијата за економски систем На седницата беа поканети претставници, пратениците во Собранието на Република Македонија, господинот Јанез Копач директор на СекретаријатотRead More…

02Јул/18

ВТОРА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЖЕНИТЕ ВО ЕНЕРГЕТИКАТА – WIN 2018

М-р Наташа Кочовска присуствуваше на Втората меѓународна конференција Women in Energy 2018 која што се одржа на 4 и 5 Јуни во Хотел Мериот Скопје. На Конференцијата се говореше за создавање условиRead More…