26Мај/24

Редовна посета на вентилски станици Прдејци и Стојаково

Во согласност со планираните работни активности на Друштвото НАФТОВОД  ДООЕЛ – СКОПЈЕ остварена е работна посета-контрола на в.с. Прдејци и в.с. Стојаково. При посетата на горенаведените вентилски станици констатирано е дека немаRead More…

22Мај/24

Вонредна посета на трасата на Нафтоводот кај месноста Дрен – Демир Капија

На барање на Вардакс, а по констатирани неправилности при изведување на градежните работи од нивните патролери, Управителот на Нафтовод Дооел заедно со вработени од Секторот за контрола, одржување и развој на системотRead More…

22Мај/24

Редовна посета на вентилски станици

Раководејќи се по годишниот план за редовна посета-контрола на вентилски станици, контролно мерни станици, шахти и трасата на нафтоводот, на ден 26.03.2024 година вработените од Сектор за контрола, развој и одржување наRead More…

26Мај/23

Конференција за технологии за цевководи – Берлин

Управителот на НАФТОВОД ДООЕЛ СКОПЈЕ заедно со преставник од одделението за контрола на системот за пренос на нафта при Нафтовод,  ја посетија 18тата конференција за  технологии за цевководи (18th Pipeline Technology Conference).Read More…

23Мај/23

Механичко чистење и проверка на интегритет – продуктовод

Согласно припремите за повторно пуштање во употреба на нафтоводот, а од сега како продуктовод беа спроведени активности за механичко чистење, геометрија и проверка на интегритет со паметен уред (smart pig) од еднаRead More…

02Дек/22

Работна посета во ТЕЦ Неготино

Директорот на Нафтовод дооел Скопје оствари работна посета со раководството на ТЕЦ Неготино, а се со цел да се разгледа можноста за алтернативно снабдување преку продуктоводот со гориво за ТЕЦ Неготино.

14Окт/22

Работна посета на Фатмир Битиќи

Заменикот на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции во просториите на Нафтовод дооел Скопје со Директорот на Нафтовод дооел Скопје- Есад Рахиќ и раководителот наRead More…

22Апр/21

Годишен план за посета на вентилски станици

Реализација на годишниот план за контрола на вентилскистаници за 2021 година.Контрола на вентилски станици Градманци,Коњари,Градско,Ногаевци и Мамутчево. Реконструкција на далноводот до вентилска станицаГрадманци Со цел на реализација на годишниот план за посетаRead More…

29Авг/20

Посета на вентилски станици Градманци –Катланово и Коњари

Со цел реализација на планот за работа на друштвото НАФТОВОД дооел, управителот Зоран Исајловски заедно со вработените изврши контролна посета на вентилските станици на нафтоводот во Градманци – Катланово и Коњари.