Реализација на годишниот план за контрола на вентилски
станици за 2021 година.
Контрола на вентилски станици Градманци,
Коњари,Градско,Ногаевци и Мамутчево.

Реконструкција на далноводот до вентилска станица
Градманци

Со цел на реализација на годишниот план за посета и визуелна контрола на  ентилските станици и трасата на цевководот, Управителот на Друштвото, заедно со представници од секторот за контрола , одржување и развој на системот за пренос на нафта и одделението за безбедност и заштита при работа,
на 25.02.2021 г. ги посетија вентилските станици Чифлик и Депанданс – Демир Капија.
На 16.03.2021 г. вентилските станици Прдејци и Стојаково-Гевгелија

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *