Вработени од  Секторот за контрола, одржување и развој на системот за пренос на нафта, заедно со вработен од Оделението за безбедност и заштита при работа на ден 05. 05.  2022 година. извршија посета на вентилските станици  Сопот, Паликура, Росоман, Чифлик- Демир Капија и Депанданс -Демир Капија

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *