Согласно припремите за повторно пуштање во употреба на нафтоводот,
а од сега како продуктовод беа спроведени активности за механичко чистење,
геометрија и проверка на интегритет со паметен уред (smart pig) од една од најреномираните компании Розен (ROSEN).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *