Управителот на НАФТОВОД ДООЕЛ СКОПЈЕ заедно со
преставник од одделението за контрола на системот за пренос на нафта при Нафтовод,  ја посетија 18тата конференција за  технологии за цевководи (18th Pipeline Technology Conference).
Беа остварени контакти со повеќе реномирани компании од дејноста.
Посетата беше оценета како високо продуктивна и успешна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *