26May/23

Конференција за технологии за цевководи – Берлин

Управителот на НАФТОВОД ДООЕЛ СКОПЈЕ заедно со преставник од одделението за контрола на системот за пренос на нафта при Нафтовод,  ја посетија 18тата конференција за  технологии за цевководи (18th Pipeline Technology Conference).Read More…

23May/23

Механичко чистење и проверка на интегритет – продуктовод

Согласно припремите за повторно пуштање во употреба на нафтоводот, а од сега како продуктовод беа спроведени активности за механичко чистење, геометрија и проверка на интегритет со паметен уред (smart pig) од еднаRead More…

02Dec/22

Работна посета во ТЕЦ Неготино

Директорот на Нафтовод дооел Скопје оствари работна посета со раководството на ТЕЦ Неготино, а се со цел да се разгледа можноста за алтернативно снабдување преку продуктоводот со гориво за ТЕЦ Неготино.

14Oct/22

Работна посета на Фатмир Битиќи

Заменикот на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции во просториите на Нафтовод дооел Скопје со Директорот на Нафтовод дооел Скопје- Есад Рахиќ и раководителот наRead More…

22Apr/21

Годишен план за посета на вентилски станици

Реализација на годишниот план за контрола на вентилскистаници за 2021 година.Контрола на вентилски станици Градманци,Коњари,Градско,Ногаевци и Мамутчево. Реконструкција на далноводот до вентилска станицаГрадманци Со цел на реализација на годишниот план за посетаRead More…