Директорот на Нафтовод дооел Скопје оствари работна посета со раководството на ТЕЦ Неготино, а се со цел да се разгледа можноста за алтернативно снабдување преку продуктоводот со гориво за ТЕЦ Неготино.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *