02Јул/18

ВТОРА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЖЕНИТЕ ВО ЕНЕРГЕТИКАТА – WIN 2018

М-р Наташа Кочовска присуствуваше на Втората меѓународна конференција Women in Energy 2018 која што се одржа на 4 и 5 Јуни во Хотел Мериот Скопје. На Конференцијата се говореше за создавање условиRead More…